Fråga 1 av 12
Fråga.1
"Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar ____ vision för Eskilstuna och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation." *

Fråga 1 av 12